Inapoi la Academia de Risc

AVIZIER - Apr 2018

Nu sunt anunturi sau evenimente.

Prezentare

Obiectivele Programului

Programul de Masterat își propune să ofere masteranzilor calificări relevante pentru cerințele în schimbare ale pieței muncii, prin promovarea inovării și îmbunătățirea oportunităților de învățare, urmărind:

 • deprinderea studenţilor cu abilităţi decizionale în tranzacţiile internaţionale prin aprofundarea studiilor de marketing internaţional şi cercetări de marketing, logistică internaţională, tranzacţii complexe şi cu servicii;
 • familiarizarea şi aplicarea principiilor analizei riscurilor în afaceri internaţionale;
 • concentrarea pe aspectele manageriale în gestiunea riscurilor comerciale, operaţionale şi geopolitice, pieţe comerciale internaţionale, contabilitate.

Avantajele Programului

Studenţii vor beneficia de:

 • acces gratuit (fără plata vreunei taxe de şcolarizare) la toate activităţile didactice oferite de program;
 • burse lunare pentru studenţii care vor obţine rezultate deosebite;
 • experienţă internaţională în educaţie prin efectuarea unui stagiu de finalizare a dizertaţiei la Universitatea Paris – Dauphine pentru studenţi selectați pe bază de competiție (propuneri de proiecte de disertație);
 • acces la resurse de învăţare şi cercetare disponibile în cadrul reţelei de specialişti în managementul riscului internaţional, dezvoltată în cadrul proiectului;
 • infrastructură modernă și adecvată programei de studiu, achiziţionată cu finanţare din bugetul proiectului;
 • ofertă de cursuri dezvoltată în urma analizării cerințelor actuale de pe piața muncii;
Pentru participanții la rețeaua de specialiști:

 • Constituirea unei platforme electronice care să permită comunicarea tuturor membrilor reţelei şi accesul studenţilor cu un conținut actualizat permanent de experții care furnizează materialele de învățare;
 • Accesul gratuit al tuturor membrilor reţelei la materialele dezvoltate de experţii pe termen scurt;
 • Accestul gratuit al membrilor reţelei (persoane fizice sau juridice) la cursurile dezvoltate în cadrul programului de masterat.

Oportunităţi în Carieră

Programul pregăteşte absolvenţi pentru o diversitate de poziţii, atât în marile companii, cât şi în firmele mici şi mijlocii, cum ar fi:

 • Manageri în domeniul riscului în tranzacțiile comerciale internaționale;
 • Specialişti, cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul tranzacţiile comerciale internaţionale ;
 • Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale.