Inapoi la Academia de Risc

AVIZIER - Apr 2018

Nu sunt anunturi sau evenimente.

Admitere

Organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la masterat pentru anul universitar 2012/2013

CRITERII GENERALE DE ADMITERE

Specializarea MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN AFACERI INTERNAŢIONALE, finanţat prin proiectul POSDRU 86/1.2/S/53202, "Competenţe avansate-profesionale şi de cercetare în managementul riscului internaţional" Domeniul ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

Criterii de admitere:

 1. Condiţie de înscriere - certificat de competenţă lingvistică
 2. Modul de desfăşurare a admiterii:
 • 50 % media examenului de licenţă
 • 50 % nota examenului scris la disciplina Elemente de bază în managementul riscului în relaţii internaţionale

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere:

 • nota obţinută la examenul scris
 • nota la susţinerea lucrării de licenţă

GRAFICUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE – Master zi – IULIE 2012

 • Înscrierea candidaților la sediul facultății: 16-21 iulie
 • Afișarea listei cu candidații înscriși și programarea în săli pentru examenul scris: 21 iulie
 • Susținerea examenului scris: 24-25 iulie
 • Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor: 26 iulie
 • Confirmarea ocupării locului: 27-29 iulie
 • Redistribuirea locurilor neconfirmate și afișarea rezultatelor: 30 iulie
 • Confirmarea redistribuirilor și comunicarea rezultatelor de la sfârșitul sesiunii de admitere: 31 iulie